Курник с курицей

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 70 руб.

Самса с курицей

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 70 руб.

Самса с курицей и грибами

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 75 руб.

Самса с говяжьим фаршем

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 85 руб.

Самса с говядиной

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 80 руб.

Самса с сыром

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 60 руб.

Самса с бараниной

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Зелень, лук, лаваш, соленья

Итого:

Цена: 90 руб.

Пицца

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 50 руб.

Пицца 3 сыра

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 50 руб.

Пицца с сыром и чесноком

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Зелень, лук, лаваш, соленья

Итого:

Цена: 50 руб.

Сосиска в тесте

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 35 руб.

Пирожки с картошкой

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 35 руб.

Пирожки с луком и яйцом

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 40 руб.

Розан с творогом

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 30 руб.

Лаваш большой

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 20 руб.

Лаваш

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 10 руб.

Багет

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 18 руб.

Батон

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Зелень, лук, лаваш, соленья

Итого:

Цена: 20 руб.

Сырная лепёшка

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 60 руб.

Лепешка

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 30 руб.

Хлеб

 • Шашлык: гр.
 • Гарнир: 350 гр.
 • Салат
 • Соус
 • Лаваш
 • Соленья
 • Картошка по-деревенски

Итого:

Цена: 5 руб.